O NAS

HISTORIA WSPÓLNOTY

Wspólnota powstała z inicjatywy Marka i Bożeny - mieszkańców Legionowa. Przez wiele lat ich rodzinę dręczył problem alkoholizmu, który dotyka też wiele innych polskich rodzin. Żona Marka Bożena szukała pomocy i sama próbowała na różne sposoby temu problemowi zaradzić. Dopiero zetknięcie się z ruchem AA i Al-Anon ukazało drogę pomocy, która okazała się skuteczną. Obecnie od ponad 30 lat Marek jest człowiekiem trzeźwym i przez ten okres nie miał w swoich ustach kropli alkoholu. Aktywnie także pracuje aby swój problem i siebie samego poznać. 

Niesie również przesłanie trzeźwego alkoholika innym, którzy jeszcze cierpią. Czyni to poprzez świadectwa i piosenki o swojej drodze do trzeźwości, których napisał już kilkadziesiąt. Marek i Bożenka wiedzieli jednak, że AA i Al-Anon to nie wszystko. Rozumieli, że aby wyleczyć całą rodzinę potrzebny jest inny program, inny sposób pracy nad sobą. W 1993 roku rozpoczęły się pierwsze rozmowy o potrzebie spotkań dla całych rodzin. W lipcu 1994 roku wyjechali do rodziny z Giedajt, aby podzielić się z nimi swoimi planami organizowania spotkań rodzinnych w oparciu o program 12 Kroków AA, Al-Anon i Alateen, jak również o Dekalog, bowiem zdawali sobie sprawę, że uleczyć całą rodzinę może tylko Bóg. Podczas ich pobytu w Giedajtach postanowili odprawić Drogę Krzyżową w pobliskim Glotowie. Tam też miało miejsce niesamowite zdarzenie. Podczas wspólnej modlitwy i odprawiania Drogi Krzyżowej, złapała ich burza z potworną ulewą. Schronili się w pobliskiej grocie wypełniając ten czas modlitwą i refleksjami na temat planów stworzenia Wspólnoty Rodzin. Marek modlił się głośno prosząc Pana Boga o jakiś znak, że ich droga jest słuszna, że Pan Bóg popiera ich pomysł. "Panie Boże może by jakąś tęczę na dowód" - modlił się Marek na głos nieśmiało. Burza się skończyła, rodziny ukończyły Drogę Krzyżową i wróciły do domu na obiad. Nagle jedno z dzieci wpada do domu i woła: "Wujku jest tęcza!!!". Wszyscy wybiegli przed dom. Na niebie lśniła tęcza. Była niezwykle wyraźna i piękna. Uwierzyli, że Pan Bóg im błogosławi. Marek napisał pod wpływem tego zdarzenia piosenkę, która jest na kasecie wraz z innymi piosenkami - świadectwami. W styczniu 1996 roku Marek i Bożenka poznali Marka Malisiewicza i podzielili się z nim swoim pragnieniem utworzenia Wspólnoty Rodzin.
W lutym tego samego roku odbyło się spotkanie u Ojców Pallotynów w Konstancinie, na którym przedstawili cel spotkań rodzinnych. Była to forma warsztatów z psychologami i terapeutami katolickimi. W marcu spotkali się z ks. Lucjanem Szcześniakiem z Legionowa i podzielili się swoim pomysłem pielgrzymki do Ojca Św. po błogosławieństwo dla rodzącej się Wspólnoty. W kwietniu otrzymali wsparcie i błogosławieństwo na wyjazd do Rzymu od o. Krzysztofa Kościeleckiego
z OAT w Zakroczymiu i ks. Zbigniewa Kanieckiego z Płocka. Pod koniec kwietnia osoby duchowne zabrały do Rzymu list do Ojca Świętego o planach utworzenia Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym z prośbą o audiencję i błogosławieństwo. 4 maja 1996 roku Marek, Bożenka, Marek Malisiewicz i Teresa Kopka wyruszają do Rzymu. Po drodze zatrzymują się w Częstochowie, skąd po Mszy Świętej "Na Wałach" wyruszają w dalszą drogę.8 maja 1996 roku dostąpili audiencji u Ojca Świętego, podczas której podarowali Mu książkę "Piosenki - Świadectwa. Przekaz nadziei i własnych doświadczeń" - będącą świadectwem siedmiu lat drogi ku trzeźwości Marka i Bożeny. Tam też uzyskali na pierwszym egzemplarzu tej książki dedykację Ojca Świętego. Otrzymali też od Niego "Modlitwę za rodzinę" z wypisanym odręcznie błogosławieństwem. 

W późnych godzinach popołudniowych (dzięki temu, że Marek i Bożenka mieli kłopoty z samochodem i nie mogli od razu wyjechać - tak działa Pan Bóg) otrzymali od Ojca Świętego przekazane przez Panią Wandę Półtawską specjalne błogosławieństwo wraz ze wskazaniem jako miejsca corocznych rekolekcji Wspólnoty Gietrzwałdu, gdzie w 1877 roku Matka Boża wzywała Polaków do zaprzestania picia i modlitwy różańcowej. W lipcu 1996 roku odbyło się kolejne spotkanie rodzin w Giedajtach, a otrzymany we wrześniu list od rodziny Czesława i Krystyny z Legnicy spowodował zorganizowanie pierwszych rekolekcji Wspólnoty. Pierwsze ogólnopolskie rekolekcje Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym odbyły się w dniach 12-15 grudnia 1996 roku pod przewodnictwem o. Krzysztofa Kościeleckiego. Kolejne rekolekcje w Gietrzwałdzie odbywały się rokrocznie i odbywają się w miesiącu sierpniu - miesiącu Maryjnymi miesiącu trzeźwości. Od pamiętnego grudnia 1996 roku odbyło się już dziesięć takich spotkań. Przybywają na nie rodziny z całej Polski: z Legnicy, Torunia, Kruszwicy, Brzezin k/Łodzi, Inowrocławia, Warszawy, Nowego Dworu Mazowiekiego, Olsztyna, Dobrego Miasta i wielu innych miejsc. Przewodnim hasłem każdych spotkań jest: "Rodzina Bogiem silna". Cele Wspólnoty, chociaż nie ujęte w jakieś sztywne ramy, można scharakteryzować następująco:
> poznanie Dekalogu
> nawiązanie twórczych znajomości z rodzinami o podobnych problemach
> wzajemna pomoc i wsparcie
> budowanie trzeźwych relacji we własnych rodzinach w oparciu o wartości ewangeliczne.

Warto wspomnieć, że w początkowym okresie wielką pomoc okazali przyjaciele: Marek Malisiewicz i Teresa z Warszawy, a także ks. Lucjan Szcześniak, dziekan z Legionowa. Obecnie na każdych spotkaniach jest psycholog Anna Fabisiak, a swoim wsparciem duchowym służą: ks. Stanisław Kowalski oraz bracia kapucyni z Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu, a w szczególności o. Krzysztof Kościelecki, który jest przewodnikiem duchowym. Zwrócić także należy uwagę na wielką gościnność i otwartość z jaką przyjmują Wspólnotę opiekunowie Sanktuarium Gietrzwałdzkiego, a więc Księża Kanonicy Regularni Laterańscy oraz zakon Sióstr Służek założony przez Bł. O. Honorata Koźmińskiego. 

KALENDARIUM


 • kwiecień 1993 - Pierwsze rozmowy Marka i Bożeny o potrzebie spotkań dla całych rodzin z problemem alkoholowym w celu ratowania małżeństwa i rodziny

 • 23 lipca 1994 - Wyjazd do rodziny Andrzeja i Danusi z Giedajt, kontynuacja rozmów o potrzebie spotkań rodzinnych w oparciu o program 12 kroków AA, Al-Anon i Alateen oraz Dekalog; Droga Krzyżowa w Glotowie - TĘCZA

 • styczeń 1996 - Poznanie Marka Malisiewicza i poinformowanie go o istnieniu Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym w parafii św. Jana Kantego u ks. Lucjana Szcześniaka w Legionowie

 • 19-22 lutego 1996 - Spotkanie u Ojców Pallotynów w Konstancinie: przedstawienie celu spotkań rodzinnych; warsztaty z psychologami i terapeutami katolickimi.

 • 22 marca 1996 - Spotkanie z Ks. Lucjanem Szcześniakiem z Legionowa - przedstawienie pomysłu pielgrzymki do Ojca Świętego w intencji rodzącej się Wspólnoty.

 • kwiecień 1996 - Otrzymanie wsparcia i błogosławieństwa na wyjazd do Rzymu od o. Krzysztofa Kościeleckiego z OAT w Zakroczymiu i ks. Zbigniewa Kanieckiego z Płocka.

 • 29 kwietnia 1996 - Wysłanie poprzez osoby duchowne listu do Ojca Świętego o planach utworzenia Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym i prośba o błogosławieństwo dla tejże wspólnoty.

 • 4 maja 1996 - Początek pielgrzymki do Rzymu; wyjazd z Częstochowy po Mszy Św. na Wałach: Bożena i Marek Grunwald, Marek Malisiewicz i Teresa Kopka.

 • 8 maja 1996 - Audiencja u Ojca Świętego Jana Pawła II: podarowanie Mu książki: "Piosenki - świadectwa. Przekaz nadziei i własnych doświadczeń" będącej świadectwem siedmiu lat drogi ku trzeźwości rodziny Marka i Bożeny; uzyskanie dedykacji Ojca Świętego na pierwszym egzemplarzu tej książki; otrzymanie od Ojca Świętego Modlitwy za rodzinę wraz z wypisanym ręcznie błogosławieństwem; otrzymanie specjalnego błogosławieństwa dla zawiązującej się Wspólnoty wraz ze wskazaniem przekazanym przez Panią Wandę Półtawską Gietrzwałdu jako miejsca spotkań.

 • lipiec 1996 - Kolejne spotkanie dwóch rodzin - Marka i Andrzeja w Giedajtach.

 • wrzesień 1996 - List od rodziny Czesława i Krystyny z Legnicy, który spowodował zorganizowanie pierwszych rekolekcji Wspólnoty.

 • 12 – 15 grudnia 1996 - Pierwsze Ogólnopolskie Rekolekcje Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym pod przewodnictwem Ojca Krzysztofa Kościeleckiego z Zakroczymia.

 • Od 1997 Coroczne rekolekcje Wspólnoty w Gietrzwałdzie odbywają się w miesiącu sierpniu - miesiącu maryjnym i trzeźwości.

 • Od jesieni 1998 Msza Św. w intencji trzeźwości w rodzinach i w całym narodzie w każdą czwartą niedzielę miesiąca w Parafii Św. Jana Kantego w Legionowie, po Mszy spotkanie formacyjne wspólnoty, któremu przewodniczy proboszcz parafii ks. Dziekan Lucjan Szcześniak oraz praca nad programem wspólnoty opartym na Dekalogu i Katechizmie Kościoła Katolickiego (jednocześnie rezygnacja z podpierania się programem AA, Al-anon, Alateen gdyż wielu członków wspólnoty korzystało i tak z tych programów). We wcześniejszej fazie rozwoju wspólnoty spotkania odbywały się we wtorki w cyklu cotygodniowym.

 • 6 października 2002 - zginęła tragicznie najstarsza córka Bożenki i Marka. Była wspaniałym człowiekiem. W czasie rekolekcji gietrzwałdzkich zajmowała sie dziećmi.

 • luty 2003 – Po śmierci Sylwii na wyraźną potrzebę bycia z ludźmi ze wspólnoty Marek i Bożenka zapoczątkowali nową formę pracy Wspólnoty – spotkania domowe. W każdy piątek tygodnia Wspólnota spotykała się w innym domach u członków wspólnoty, na które to spotkania byli zapraszani kapłani: o. Krzysztof z Zakroczymia i ks. Lucjan z Legionowa. Pracowaliśmy na programie wspólnoty czyli Dekalogu.

 • sierpień 2004 - Został wysłany list do Świętego Jana Pawła II z czytelnym komunikatem wypełniania jego woli, by wspólnota spotykała sie na rekolekcjach w Gietrzwałdzie i o realizacji polecenia "jedźcie do Gietrzwałdu" – potwierdzającego kontynuację corocznych spotkań Wspólnoty w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie oraz list o. Krzysztofa Kościeleckiego – ówczesnego opiekuna wspólnoty (listy dostarczyła Ojcu Świętemu osobiście Danusia z Olsztyna).

 • 7 października - przyszła odpowiedź z Watykanu z pasterskim błogosławieństwem od Papieża dla wspólnoty.

 • październik 2004 - Początek spotkań Wspólnoty Rodzin przy parafii Miłosierdzia Bożego w Gostyninie prowadzonych przez Iwonę i Karola, na których również jest obecny kapłan.

 • grudzień 2004 - Domowe spotkania Wspólnoty Rodzin w Radziejowie w domach: Danusi i Zdzisława, Eli i Piotra, Sławka i Teresy, na których również są obecni kapłani, a następnie przeniesienie spotkań Wspólnoty do Domu parafialnego przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

 • Początek 2005 r. założenie strony internetowej wspólnoty.

 • wrzesień 2005 - Domowe spotkania Wspólnoty Rodzin w Ciechanowie w domach: Marzeny i Wieśka, Uli. Marylki i Benka, a następnie rozpoczęcie spotkań w wikariacie przy parafii św. Tekli (maj 2014 r.).

 • marzec/kwiecień 2006 – duży artykuł o wspólnocie w dwumiesięczniku Trzeźwymi bądźcie wydawanym w Zakroczymiu pod wymownym tytułem "Ojciec Święty Jan Paweł II pobłogosławił tę wspólnotę".

 • grudzień 2005 i 2006 spotkania świąteczne w Zakroczymiu (drugi dzień świąt Bożego Narodzenia).

 • grudzień 2007 – początek spotkań noworocznych w OAT w Zakroczymiu (żegnanie starego i witanie nowego roku Mszą św. o północy).

Kolejne lata bez większych wydarzeń – stały program spotkań noworocznych i rekolekcji gietrzwałdzkich. Nieustająca modlitwa o rozwój wspólnoty za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II i Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


 • listopad 2010 – pierwsze publiczne przedstawienie wspólnoty w czasie wieczoru wspomnień o Ojcu Benignusie Sosnowskim w Zakroczymiu. Wydanie ulotki informacyjnej z okazji XV powstania wspólnoty. Multimedialna prezentacja wspólnoty.

 • luty 2011 - Początek spotkań Wspólnoty przy parafii Św. Aleksego w Płocku-Trzepowie, "odnóżka" zawiązana przez ks. Zbigniewa Kanieckiego.

 • marzec 2011 - Początek spotkań Wspólnoty Rodzin przy parafii Św. Leonarda – Sanktuarium Świętego Krzyża w Słupcy.

 • marzec 2011 - Początek spotkań Wspólnoty Rodzin przy parafii Św. Wojciecha w Nasielsku.

 • kwiecień 2011 - wyjazd delegacji Wspólnoty na uroczystości beatyfikacyjne Ojca Św. Jana Pawła II do Rzymu.

 • 30 września – 2 października 2011 - I Kongres Liderów Wspólnoty w Słupcy – praca nad statutem wspólnoty. Towarzyszyli nam w tej pracy ks. Jacek Dziel ze Słupcy i o. Jan Karczewski z Zakroczymia.

 • marzec 2012 - Początek spotkań domowych Wspólnoty Rodzin w Gdańsku w domach Marzeny i Jacka, Ewy i Stefana

 • maj 2012 – pierwszy biuletyn wspólnotowy zawierający program wspólnoty, a więc Dekalog opracowany szczegółowo oraz modlitewnik

 • wrzesień 2012 r. – zatwierdzenie Statutu Wspólnoty na okres 3 lat w diecezji warszawsko-praskiej przez abp Henryka Hosera.

 • marzec 2013 – założenie wspólnoty w Ciemniewku przy parafii św. Mikołaja.

 • kwiecień 2013 – założenie wspólnoty w Polskiej Misji Katolickiej w Brukseli (spotkania okresowo zawieszone).

 • 4 – 6 października 2013 – II Kongres Liderów Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym w Rywałdzie Królewskim. Opiekunem duchowym kongresu był o. Jan Karczewski z Zakroczymia.

 • sierpień 2015 XX Jubileuszowe Rekolekcje Wspólnoty w Gietrzwałdzie z udziałem Biskupa Tadeusza Bronakowskiego i Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, kilkunastu księży katolickich zaprzyjaźnionych ze wspólnotą oraz licznie zaproszonych gości. (szczegółowy opis uroczystości znajduje się w II części naszej książki "Blaski i cienie rodziny").

 • sierpień 2015 – wydanie książki "Blaski i cienie rodziny" Historia powstania wspólnoty, życiorysy – świadectwa założycieli – Bożeny i Marka Grunwaldów. Historia spotkań gietrzwałdzkich, zakroczymskich wraz ze świadectwami członków wspólnoty, księży, psychologów oraz wiele innych ciekawych informacji z życia wspólnoty.

 • 18 marca 2016 – Zaproszenie do Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II – w Częstochowie. Koncert Marka , prezentacja Wspólnoty, promocja naszej książki "Blaski i cienie rodziny".

 • 10 kwietnia 2016 - V rocznica "odnóżki" wspólnoty w Nasielsku. Mszę Św. odprawiali o. Piotr Hejno i Ks. Wojciech Piórkowski.

 • lipiec 2016 – III Kongres Liderów Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym w Częstochowie, na którym został zatwierdzony aneks do statutu.

 • październik 2016 - Zatwierdzenie statutu wspólnoty na kolejne 3 lata przez Abp Henryka Hosera.

 • marzec 2017 - Spotkanie z Biskupem diecezji płockiej Piotrem Liberą, złożenie pisma z prośbą o ustanowienie ks. Wojciecha Piórkowskiego z Gostynina asystentem kościelnym wspólnoty – prośba załatwiona pozytywnie.

 • kwiecień 2017 – pismo do Konferencji Episkopatu Polski celem poinformowania o 21. latach działalności Wspólnoty na terenie Polski. Złożenie pisma pilotował Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski. Odpowiedź z KEP, że na najbliższym (czerwiec) posiedzeniu plenarnym KEP w Zakopanem wspólnota będzie przedstawiona wszystkim biskupom – pismo od Abp Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego – z pasterskim błogosławieństwem i przesłaniem modlitewnym.

 • 16 – 20 sierpnia 2017 → XXII Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Gietrzwałdzie → STACJA NARODOWEGO KONGRESU TRZEŹWOŚCI

 • 18 sierpnia - DZIEŃ KONGRESU z udziałem Ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego

 • 140 Rocznica Objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie

 • 100 Rocznica Objawień Matki Bożej w Fatimie

 • 16 września 2017 - Kongres trzeźwości Diecezji drohiczyńskiej, w którym uczestniczyła nasza wspólnota. Świadectwo Marka. "Trzeźwe życie małżeńskie i rodzinne. Szanse i zagrożenia".

 • 21 – 24 września 2017 - CENTRALNE UROCZYSTOŚCI NARODOWEGO KONGRESU TRZEŹWOŚCI na UKSW w Warszawie z licznym udziałem członków naszej wspólnoty z całej Polski.

 • 15 października 2018 - Prezentacja wspólnoty na Spotkaniu Dekanalnych Duszpasterzy Trzeźwości w Zakroczymiu.

 • styczeń 2020 – Gostynin. Spotkanie organizacyjne przed jubileuszowymi rekolekcjami. Ustalenie tematów spotkań.: "Dziękczynienie i radość z bycia razem" oraz hasło roku liturgicznego ,,Wielka Tajemnica Wiary";wyznaczenie organizatorów rekolekcji oraz osoby służebne.

 • luty 2020 - spotkanie w Gietrzwałdzie z przeorem Sanktuarium Ks. Marcinem Chodorowskim oraz z panią dyrektor Sylwią Powierżą. Przedstawienie wstępnego programu jubileuszu i planu rekolekcji.

 • 1 marca 2020 - XV rocznica wspólnoty z Gostynina. Uroczysta Msza Św. a po niej spotkanie wspólnoty na ok. 70 osób.

 • 21 czerwca 2020 - uroczysta Msza św. w KościeleŚw. Jana Kantego w Legionowie w związku z odejściem na zasłużoną emeryturę ks. Lucjana Szcześniaka wieloletniego opiekuna wspólnoty. Podziękowania od wspólnoty.

 • 5 – 9 sierpnia 2020 – XXV JUBILEUSZOWE SPOTKANIA TRZEŹWOŚCIOWE WSPÓLNOTY RODZIN KATOLICKICH Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM w GIETRZWAŁDZIE. Tematy: "Dziękczynienie i radość z bycia razem" oraz hasło roku liturgicznego "Wielka tajemnica wiary".
  "Trzeźwymi bądźcie" – IX/X – obszerny reportaż z jubileuszu XXV wspólnoty. Akt zawierzenia wspólnoty Matce Bożej Gietrzwałdzkiej. Wywiad z Biskupem Józefem Górzyńskim i Biskupem Tadeuszem Bronakowskim.


 • 13 września 2020 - XV rocznica wspólnoty w Radziejowie, w której uczestniczyło (mimo pandemii) ok 50 osób.

 • W 2020 spotkanie noworoczne nie odbyło się z uwagi na pandemię.

 • wrzesień 2020 - Mimo szalejącej pandemii i licznych obostrzeniach powstała "odnóżka" wspólnoty w Bytowie. Na spotkaniu założycielskim było ok 6 – 7 osób. Aktualnie wspólnota liczy znacznie więcej członków. Ta grupka odznacza się ciekawą formą pracy organizując dzień skupienia dla całych rodzin, członków wspólnoty. W programie jest Msza św. wspólne modlitwy, biesiadowanie i dzielenie się radością z bycia razem...

 • W pierwszej połowie 2021 r. udało się (mimo trwającej pandemii) wydać II część książki "Blaski i cienie rodziny". Tak więc 25 letni okres z życia wspólnoty został zamknięty tą publikacją... Oba tomy (ok 900 stron) to owoc działalności wspólnoty. Książka była wydana przez wydawnictwo Niepokalanów. Można powiedzieć, że historia zatoczyła krąg... Bożenka i Marek (założyciele wspólnoty) odbyli swoją spowiedź przed ślubem w 1977 r. właśnie w Niepokalanowie, gdzie powierzyli swoje życie Matce Bożej Niepokalanej, (która otaczała ich nieustanną opieką, o czym w książce I cz. – świadectwo Bożeny), a teraz Matka Boża zdecydowała, by książka była wydana w Niepokalanowie...

 • 4 – 8 sierpnia 2021 - XXVI Spotkania Trzeźwościowe wspólnoty w Gietrzwałdzie. Tematy: "Św. Józef – opiekun rodzin". "Rok rodziny – Rodzina jako jedność". Zaręczyny Basi i Piotra. Po raz pierwszy taka uroczystość podczas rekolekcji w Gietrzwałdzie.

 • 30 stycznia 2022 - odbyło się pierwsze spotkanie wspólnoty online. Inicjatorką tych spotkań jest Anita z Kartuz. W tym pierwszym spotkaniu uczestniczyło 25 osób. Opiekunem duchowym tych spotkań jest ks. Wojciech Piórkowski.

 • marzec 2022 - owocem spotkania noworocznego było powstanie nowej "odnóżki" wspólnoty w Wolborzu. Liderami wspólnoty są Ania i Marcin. Na spotkaniu inauguracyjnym było ok. 20 osób. W tym liczni goście – założyciele wspólnoty Bożena i Marek oraz delegacja z Gostynina.

 • W kwietniu 2022 r. odbył się pierwszy dzień skupienia grupy z Bytowa.

 • 03 – 07 sierpnia 2022 - XXVII Spotkanie Trzeźwościowe Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym. Temat spotkania: "Posłani w pokoju Chrystusa". 4.08.2022 r. Ślub Basi i Piotra. Po raz pierwszy taka uroczystość w czasie rekolekcji.

 • listopad 2022 - powstanie "odnóżki" wspólnoty w Toruniu. Na spotkaniu założycielskim było ok. 10 osób. To również "owoc" spotkania noworocznego 2021/2022.

W tym kalendarium opisywane są tylko ważniejsze wydarzenia. Na co dzień wspólnota żyje trybem "rodzinnym". Częste kontakty: spotkania formacyjne - przykościelne po Mszach św. o trzeźwość w rodzinach i całym narodzie, spotkania domowe wspólnoty, spotkania organizacyjne przed rekolekcjami i ważniejszymi wydarzeniami, spotkania rocznicowe wspólnot lokalnych, a także bardzo wiele spotkań kameralnych w gronie kilku rodzin, kilku lub kilkunastoosobowe. Uczestnictwo w wydarzeniach z życia parafii w szczególności w wydarzeniach o tematyce trzeźwościowej. Stałe kontakty telefoniczne i mailowe. 

Załóż darmową stronę internetową! Ta strona została utworzona w kreatorze Webnode. Stwórz swoją własną darmową stronę już teraz! Rozpocznij