KORONKA DO MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ


Niepokalana Matko Boga i Matko nasza, Królowo i Matko moja Maryjo! Pragnąc przyczynić się do przyspieszenia królowania Twego przez wypełnienie Ślubów Jasnogórskich, przez miłość i zgodę w mojej rodzinie - oddaję się Tobie zwycięska Pani Jasnogórska, jako Twoje narzędzie i Twoja pomoc, aby stoczyć pod Twoim sztandarem święty bój ze straszną klęską rozbicia rodziny, wzajemnej nienawiści, pijaństwa i niemoralności. Znam jednak swą słabość i nieudolność, proszę Cię więc pokornie abyś mnie natchnęła odwagą i siłą. Chcę jako chrześcijanin dawać w każdym środowisku świadectwo całkowitej trzeźwości i zawsze kierować się w życiu dobrem innych ludzi. Proszę Cię o ratunek dla moich braci - nieszczęśliwych niewolników różnych nałogów, a szczególnie nałogu pijaństwa. Dobra Matko, wzmocnij ich słabą wolę, ulecz z choroby alkoholowej, opiekuj się ich rodzinami! Proszę Cię, abyś jak najprędzej zakrólowała w rodzinach i całym narodzie: trzeźwym, czystym wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Jego Pasterzom. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Na dużych paciorkach różańca zamiast "Ojcze Nasz" mówi się:
BOŻE BOGATY W SWOIM MIŁOSIERDZIU ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI!

Na małych paciorkach zamiast "Zdrowaś Maryjo" mówi się:
JASNOGÓRSKA MATKO KOŚCIOŁA I KRÓLOWO NASZA, RATUJ NAS!

Zamiast "Chwała Ojcu" mówi się: DZIEWICO WSPOMOŻYCIELKO, MÓDL SIĘ ZA NAMI!

Antyfona: Pod Twoją obronę...
P: Módl się za nami, Święta Boża rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś Narodowi Polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych; spraw łaskawie, abyśmy walcząc za życia pod Jej opieką, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen

Jasnogórska Matko Miłosierdzia, módl się za nami, ufamy Tobie (3 razy).

AKT OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radość cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę do posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd czynić wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna była rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

Załóż darmową stronę internetową! Ta strona została utworzona w kreatorze Webnode. Stwórz swoją własną darmową stronę już teraz! Rozpocznij