LITANIA DO MATKI BOŻEJ GIETRZWAŁDZKIEJ

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża Gietrzwałdzka, módl się za nami.
Matko Boża Gietrzwałdzka, cudami słynąca, módl się za nami.
Matko Boża Gietrzwałdzka, nieustannie wstawiająca się za nami, módl się za nami.
Matko Boża Gietrzwałdzka, błogosławiąca źródło wody cudownej, módl się za nami.
Matko Boża Gietrzwałdzka, uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Matko Boża Gietrzwałdzka, pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Matko Boża Gietrzwałdzka, ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Matko Boża Gietrzwałdzka, udzielająca wszelkiej pomocy, módl się za nami.
Matko Boża Gietrzwałdzka, wypraszająca łaski, módl się za nami.
Matko Boża Gietrzwałdzka, której tak zaufaliśmy, módl się za nami.
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do gorliwego odmawiania Różańca Świętego, módl się za nami.
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do czynienia pokuty, módl się za nami.
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do wstrzemięźliwości i powściągliwości, módl się za nami.
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do miłości i wierności małżeńskiej, módl się za nami.
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do gorliwości i pobożności, módl się za nami.
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do skromności i czystości, módl się za nami.
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do uczciwości i sprawiedliwości społecznej, módl się za nami.
Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do łagodności i cierpliwości, módl się za nami.
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz nas nawiedzić w smutkach i strapieniach naszych, wstawiaj się za nami.
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz otoczyć opieką rodziny nasze, wstawiaj się za nami.
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz uchronić naszych ojców, mężów, braci i cały naród od plagi pijaństwa, wstawiaj się za nami.
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz otoczyć swą macierzyńską opieką dzieci nasze, wstawiaj się za nami.
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz uchronić młodzież naszą od niewiary, wstawiaj się za nami.
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz zapalić pragnienie służby Bożej w sercach młodzieży naszej, wstawiaj się za nami.
Matko Boża Gietrzwałdzka, racz być nam szczególną obroną w godzinę śmierci naszej. wstawiaj się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Reklama

P. Módl się za nami Matko Boża Gietrzwałdzka.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, Pani Gietrzwałdzkiej, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ

O Pani Gietrzwałdzka, Królowo ziem polskich, Maryjo, podaj Twą Matczyną dłoń i pomóż się podnieść z nałogów alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień, wszystkim którzy pragną odmienić swoje życie. Przez wstawiennictwo wiernego sługi Twego, Bł. Ojca  Honorata prosimy Cię Matko, uproś u Miłosiernego Boga łaskę trzeźwości życia i myślenia dla naszego narodu i całego świata. Nam samym dopomóż, abyśmy przez trud codziennego poszukiwania i pełnienia Woli Ojca, współpracowali w dziele odnowy duchowej i moralnej współczesnego świata. Amen

Załóż darmową stronę internetową! Ta strona została utworzona w kreatorze Webnode. Stwórz swoją własną darmową stronę już teraz! Rozpocznij